SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรี บริการน้ำดื่มฟรีแก่ผู้เข้าร่วมงาน "ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ครั้งที่ 144

SPU Activity

โดย Admin Spublog

สำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาดนำทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงในการเข้าร่วมออกบูธเพื่อให้บริการน้ำดื่มฟรีแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เข้าร่วมงานเทศกาล ”ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558    ครั้งที่ 144” โดย นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีดังกล่าว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา