SPU : คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัด SPU Training Course เน้นมารยาท การพูด การสื่อสาร การเข้าสังคม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

       คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “SPU Training Course ครั้งที่ 1” (นิติศาสตร์ Training Course : Open House) ให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในเรื่องการแต่งกาย บุคลิกภาพ การสื่อสาร ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทั้ง 4 ชั้นปี ให้เหมาะสมทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนถึงไปสู่การทำงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิรนุช โรจนเสถียร ผู้ประกาศข่าว Gmm news ช่อง Gmm 25 มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทักษะการพูดและการสื่อสาร” และ “มารยาทในการเข้าสังคมและการแต่งกายที่เหมาะสม” ณ ห้อง Convention 1-2 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา  คลิกชม...http://www.spu.ac.th/news/48438