เพิ่มรางวัลพิเศษ! Student ASEAN Singing Contest

SPU Activity

โดย Admin Spublog

โครงการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน
"Student ASEAN Singing Contest"
เพิ่มรางวัลพิเศษ...

สำหรับผู้ที่มียอดวิวใน YouTube* สูงสุด
รับเงินรางวัล 5,000 บาท
*คลิกดูรายละเอียด www.spu.ac.th/ASEANsingingcontest