ม.ศรีปทุม จัดสัมมนา“ธุรกิจฮาลาล..ธุรกิจดาวรุ่งที่นักสื่อสารการตลาดไม่อาจละสายตาได้

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 จัดสัมมนา “ธุรกิจฮาลาล ...ธุรกิจดาวรุ่งที่นักสื่อสารการ ตลาดไม่อาจละสายตาได้” หวังสร้างกระแส ประชาสัมพันธ์ "ฮาลาล"ผลักดัน ยุทธศาสตร์ฮาลาลแห่งชาติ โดยมี คุณมาตยวงศ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประ เทศ พร้อมด้วย คุณสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ นักวิชาการชำนาญการ ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย และคุณศรีวรรณ อมรพูนชัย รองนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่น ร่วมเป็นวิทยากร โดยมี คุณสัญญา ปรีชาศิลป์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา ณ ห้องออดิทอเรี่ยม 1 ชั้น 14 อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อเร็วๆนี้ 

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณซอบะฮ์ วงษ์มะเซาะ นักร้องขวัญใจชาวมุสลิม มาร่วมขับกล่อมบทเพลงเปิดงาน และมีผู้ประกอบการฮาลาลเข้าร่วม ออกบูธแสดงสินค้า ชิม...ช้อป ในราคาพิเศษ อาทิ ก๋วยเตี๋ยว สุโขทัยฮาลาล กาแฟลดน้ำหนัก น้ำฟักข้าวว่านห่างจระเข้ และแม่อ้อยขนมบดินทร์ เป็นต้น ซึ่งมีผู้สนใจ ทั้งผู้ประกอบการ นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ทั้งนี้ เพื่อร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ ฮาลาล โดยเฉพาะด้านการ ตลาดและประชาสัมพันธ์ ถือได้ว่าเป็นอีก 1 ยุทธศาสตร์ สำคัญของฮาลาลไทยที่จะมุ่ง ไปสู่เป้าหมายเพื่อให้การส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยติด 1 ใน 5 ของโลกตามนโยบายรัฐบาล

เครดิตข่าว-ภาพ จาก นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม