เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

SPU Activity

โดย Admin Spublog

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ขอทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยศรีปทุม