SPU : คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU แนะ ซิงเกิล เกตเวย์ ผ่าน ช่อง 7สี

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้สัมภาษณ์พิเศษ กับนักข่าวของ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในการเสนอแนะข้อมูลและสาระเกี่ยวกับนโยบายซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจในด้าน "ซิงเกิล เกตเวย์" เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและรัฐบาลต่อไป  ณ  อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา