SPU : ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ชลบุรี บริการวิชาการสู่สังคม “การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูดสำหรับนักขาย”

SPU News

โดย kanokpong sartsang

อาจารย์วรพรรณ  วงศ์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี บริการวิชาการสู่สังคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูดสำหรับนักขาย” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1-3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้  
#SPU #SRIPATUM # มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

UploadImageUploadImageUploadImage