SPU : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

SPU News

โดย kanokpong sartsang

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  โดยมี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ  ตามโครงการของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับนักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์SPU ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารกิจการนักศึกษาและโภชนาการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
#SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ทำบุญตักบาตรถวาย ร.9 

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage