SPU : สานสัมพันธ์น้องพี่ สัมมนากลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ ม.ศรีปทุม

SPU News

โดย kanokpong sartsang

อาจารย์พนรัญชน์  ยังสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ จัดการสัมมนากลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559  เพื่อสานสัมพันธ์น้องพี่ สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ และร่วมกิจกรรมแอดเวนเจอร์ (วิ่งทุ่นโฟม , พายเรือคายัค , ไต่สะพานเชือก , สไลเดอร์ , กระโดดหอ) กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ศึกษาพี้นที่ป่าชายเลน  อันจะนำมาซึ่งการปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ณ บ้านไม้ธารารีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560  โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายใต้สังกัด ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานรับสมัคร สำนักงานทุนการศึกษา สำนักงานประชาสัมพันธ์ และ กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
#SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #สัมมนากลุ่มงานกิจการสัมพันธ์

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage