​เด็กนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดภาพยนตร์สั้น 6+6 ลูกไม้ใต้ต้น จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

SPU Award

โดย Busakorn SPU

ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 "การประกวดภาพยนตร์สั้น 6+6 ลูกไม้ใต้ต้น" จากการประกวด 12สถาบัน ที่ทีการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์เข้ารับโล่ห์และเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอกศิริชัย ดิสฐกุล  จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน โดยมีอาจารย์กิตติพงษ์ จีนะวงค์ อาจารย์สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวดครั้งให้กับนักศึกษา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU

UploadImage

UploadImage