นักศึกษา นิเทศSPU สาขาศิลปะการแสดง คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประกวดสาวงาม

SPU Award

โดย Busakorn SPU

นางสาวรวีรัตน์ บุตรคำ (พิกกี้) นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัล 2 รางวัล จาก 2 เวทีการประกวดสาวงาม ในการประกวดนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา สายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล จากทั้งสองเวที

"รางวัลชนะเลิศ" Miss Global Beauty Queen Thailand" จากเวที Miss Global Beauty Queen Thailand
UploadImage

UploadImage

UploadImage


"รางวัลขวัญใจ" การประกวดสาวงาม จากเวที งานย้อนรอย โกสินารายณ์ ประจำปี 2560  ณ จังหวัดราชบุรี 
UploadImage

UploadImage

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #สนับสนุนการประกวด #มหาวิทยาลัยศรีปทุม