SPU : คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดรับผู้จบ ปวส. เข้าศึกษาต่อใน 3 สาขา ระดับปริญญาตรี'60

SPU News

โดย kanokpong sartsang

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
เปิดรับผู้จบ ปวส. เข้าศึกษาต่อใน 3 สาขา ระดับปริญญาตรี'60
    
สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล*
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์*
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด*

พิเศษ! รับทุน 10,000 บาท*
*เงื่อนไขตามมหาวิทยาลัยกำหนด
เมื่อสัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ - 31 มี.ค. 60
สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) 9.00-  17.00 น.
สมัครออนไลน์ที่ www.spu.ac.th/page/10/th
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
หรือ 08 4751 2900-15
สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 11 ชั้น 2
โทร : 025586888 ต่อ 2121-4 
มือถือ : 08 4751 2900-15
Line : @SPU60
#SPU #Dek60 #รับตรง60
#Dekspu #Sripatum #SripatumUniversity 
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

UploadImage