SPU : ”เราพร้อมสร้างคุณให้เป็นมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ” แล้ว..วันนี้ ! การจัดการมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม

SPU News

โดย kanokpong sartsang

การจัดการโดยเน้น  คน – งาน – ระบบ  เป็นความสมบูรณ์ สร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับธุรกิจ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
“พร้อมสร้างคุณให้เป็นมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ” แล้ว..วันนี้ !
สมัครเรียนคลิก  http://scms.spu.ac.th/ent_masonline_index.cfm
สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 11 
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4    คลิก http://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/program.php?bid=123
 
#SPU  #Sripatum #SripatumUniversity  #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ #การจัดการมหาบัณฑิต SPU

UploadImage