เด็กนิเทศSPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศ "การประกวดร้องเพลง" เดอะพาซิโอ้ สากล คอนเทส สเตจ3

SPU Award

โดย Busakorn SPU

นายณัฐภัท กปิลกาญจน์ นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ2 "การประกวดร้องเพลง" เดอะพาซิโอ้ สากล คอนเทส สเตจ3

#คณะนิเทศศาสตร์SPU #เด็กนิเทศ #spu
Cr ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

UploadImage