คณะดิจิทัลมีเดีย คว้า 9 รางวัล Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2016

SPU News

โดย ธมกร เหล่าเทิดพงษ์

นักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย สุดเก่งคว้า 9รางวัล โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2016 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
โดยโจทย์ในครั้งนี้คือ Seed Upgrade Your Life ซึ่งเมล็ดพันธุ์จากนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานสามารถคว้ารางวัลในประเภทต่างๆดังนี้  ประเภท Interactive Design

UploadImage

รางวัลชนะเลิศ
ทีม Digi Seed
1.นาย ทศพร สังข์ประคอง
2.นาย ศุภณัฐ จงเจริญมณี
3.นาย นิติภูมิ สุวรรณคำUploadImage

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม Wally bean
1.นายคุ้มเกล้า จุฬาวังฤทธิ์
2.น.ส.ปิยาภรณ์ เสน่ห์ภักดี
3.นาย ณัฏฐวัฒน์ โคตรสมบัติUploadImage

รางวัลชมเชย
ทีม ต้นกล้า (Forget)
1.นาย จตุรพัฒน์ ฟุ้งขจรUploadImage

รางวัลชมเชย
ทีม Bunny CILK
1.นาย ธนพงษ์ เคหะเจริญ
2.นาย อดิศร เจียมเจริญ
3.นาย วจนะ ภิรมย์นก

ประเภท Comic strip

UploadImage

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
น.ส. เกวลีกรณ์ เลิศยุทธนาชัยUploadImage

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นาย ศิวกร ขอทวีวัฒนาUploadImage

รางวัลชมเชย
น.ส.ชุติมา สุกุมลจันทร์UploadImage

รางวัลชมเชย
น.ส.ลักขณา เนื่องจำนงค์

ประเภท Animation

UploadImage

รางวัลชมเชย
ทีม Human GMO
1.นาย ภาสกร คชรินทร์