ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่าง" สาขา ผู้บริหารการศึกษาเพื่อสังคมดีเด่น

SPU Award

โดย Busakorn SPU

ท่านหญิง(หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล พระปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นองค์ประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการสร้างสรรค์ คนดีของแผ่นดิน "มาลัยสยาม"  ประจำปี 2560

โดย ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่าง" สาขา ผู้บริหารการศึกษาเพื่อสังคมดีเด่น โครงการสร้างสรรค์ คนดีของแผ่นดิน "มาลัยสยาม"  ประจำปี 2560   ณ ลานอินฟินิตีฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นับเป็นเกียรติประวัติ และขวัญกำลังใจในการทำงานสืบไป

จัดโดย ชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน และอนุสรณ์กรุ๊ป  

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage