นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 "การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์"

SPU Award

โดย Busakorn SPU

นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 "การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์" ในการจัดรายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามรอยวิถีไทย ซึ่งจัดการแข่งขันโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่
1 น.ส.สุพัชชา ชัยนนถี    
2 น.ส.ภัทรานิษฐ์ จันทวีโชติหิรัญ 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นำทีมแข่งขันโดย อาจาย์ปณต อัศวชัย (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม) และอาจารย์ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage