SPU : สิรวิชญ์ สว่างศรี SPU คว้าเหรียญเงิน คาราเต้-โด้ ใน “สุรนารีเกมส์”

SPU News

โดย kanokpong sartsang

นายสิรวิชญ์ สว่างศรี นักกีฬาคาราเต้-โด้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้าเหรียญเงิน ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์  ณ สนามอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ” เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60
***คลิกชม http://www.spu.ac.th/department/sports/act/403/
*** คลิกชม..ติดตามความเคลื่อนไหว SPU ได้ที่http://www.spu.ac.th/department/sports/act/357/ และ http://www.spu.ac.th/department/sports/activities/
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง  ประสบการณ์จริง #SPU #SRIPATUM #กีฬา spu


UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage