3 ภาษา เรียนแล้วรุ่ง จากคณะศิลปศาสตร์

SPU Activity

โดย jigsaw

3 ภาษา เรียนแล้วรุ่ง
รองรับสายงานด้านสื่อสารธุรกิจ เพิ่มรายได้เพิ่มโอกาส
ได้ทำงานทั้งใน และต่างประเทศ
-ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
-ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
-ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
 
สมัครเรียนคลิก www.spu.ac.th/fac/liberal-arts
 
สมัครเรียนพร้อมลงทะเบียน วันนี้ – 31 มี.ค 60  
รับทุนโควตาพิเศษ ปี 60 สูงสุด 15,000 บาท*

สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 9.00 - 17.00 น.