เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ของเด็กนิเทศฯ SPU

SPU Activity

โดย jigsaw

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ของเด็กนิเทศฯ SPU

บรรยากาศการออกกอง ของเด็กนิเทศฯ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นค่ะ

ถ่ายทำจริง ในสถานที่จริง ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะ

UploadImage