ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จากมหาวิ

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานประชุมผู้บริหารและคณบดี จัดโดย สำนักงานบุคคล ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วนี้
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPU47Years  

UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage