เชิญชมผลงานนักศึกษา สาขาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU Activity

โดย jigsaw

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญร่วมชมผลงานนักศึกษา สาขาการออกแบบภายใน 

นิทรรศการ "รวมร่าง" Exhibition & Event 2017
วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2560
ณ Exhibition Hall คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารีฯ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน 
 
UploadImage

นักศึกษาตั้งใจเตรียมงานกันเต็มที่  ... . แล้วพบกัน !!!
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage