คณะบัญชี กับ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี

SPU Activity

โดย ธนชัย สุวรรณโชติ

      คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ร่วมกับบริษัท KNC Training Center จำกัด มอบวุฒิบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” โดยมีคุณนทษร สุขสารอมรกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพ บริษัท KNC Training Center จำกัด เป็นผู้มอบวุฒิบัตร ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปีศรีปทุม