ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะดิจิทัลมีเดีย

SPU Activity

โดย jigsaw

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ฝึกวาดทิวทัศน์เมือง
^^ สวยงามตามท้องเรื่องค่ะ

UploadImage  UploadImage  UploadImage

UploadImage  UploadImage  UploadImage

UploadImage  UploadImage