SPU : PA-SPU Study Fabric Selection...เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ดร.วรากร เพ็ญศรีนุกูร หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 ใน 10 ดีไซเนอร์โครงการ VOGUE Who's on next 2016 จากแบรนด์เสื้อผ้า b r o และผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายการประกวด Creative Textile Awards 2016  นำนักศึกษา ชั้นปีที่2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ที่เรียนในรายวิชา PER216 Costume Design and Selection  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าทัศนศึกษาตลาดผ้าย่านพาหุรัด สำเพ็ง  ดิธอลด์สยาม ไชน่าเวิล์ดและอินเดียนเอ็มโพเรียม แบบเจาะลึกในหัวข้อ Fabric Selection เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักถึงแหล่งผ้าและวัตถุดิบต่างๆ โดยได้รับความรู้และคำแนะนำจากพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นประโยชน์มากมายในการที่จะกลับมาออกแบบและผลิตผลงานที่จะใช้ในการเดินแฟชั่นโชว์ปลายภาคการศึกษาต่อไป  เมื่อเร็วๆนี้
#SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #คณะนิเทศฯ SPU #PASPU #PA58SPU

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage