การเรียนรู้แบบ 360° กับการเรียนรู้จริง รู้ลึก รู้ทุกขั้นตอน PA-SPU...

SPU Activity

โดย ธนชัย สุวรรณโชติ

   "การเรียนรู้อุปกรณ์สำหรับถ่ายทำละครโทรทัศน์" นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ชั้นปัที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ โดยครูโอมหัวหน้าสาขา , ปอแก้ว ผจก.สาขา และครูโบ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดงซึ่งการเรียนรู้อุปกรณ์การถ่ายทำละครอย่างละเอียด เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาวิชา "การแสดงสำหรับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์" นักศึกษาสนุก ตื่นเต้น ตั้งใจ และได้เรียนรู้กันเต็มที่ เพราะเราสอนตั้งแต่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของการถ่ายทำเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ไม่ได้มองแค่ด้านใดด้านหนึ่ง แต่ต้อง รู้ลึก รู้จริง การเรียนรู้แบบ 360° พบกันใหม่โครงการหน้า ที่นี่ที่เดียว #PASPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #PA58SPU