ม.ศรีปทุม จัดติวติวเข้ม O-Net ครั้งสุดท้าย ให้น้อง ม.ปลาย ...ฟรี! จำกัดจำนวน

SPU News

โดย Koiy SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชวนน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ติวเข้ม O-Net ครั้งสุดท้าย ครั้งที่ 2 /60  ...ฟรี! จำกัดจำนวน
วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ Auditorium 1- 2 ชั้น 14 อาคาร 11
คลิกลงทะเบียน  www.spu.ac.th/turnpro

วันพฤหัสที่ 16 ก.พ. 60 เวลา 9.00-16.00 น.
ติววิชาวิทยาศาสตร์
อ.แบร์รี่-ธนาวัฒน์ อ้นสุวิทย์  (The i-D Tutor)

วันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 60 เวลา 9.00-16.00 น.
ติววิชาสังคมศึกษา
อ.เบียร์เล็ก-เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล  (The i-D Tutor)