6 สาขาวิชา สุดฮอต คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม SRIPATUM BUSINESS SCHOOL

SPU Activity

โดย nattaporn

1.การค้าระหว่างประเทศ (กู้ กรอ.ได้) เรียนรู้การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การส่ง ออกและนำเข้า การจัดการการเงิน การตลาดระหว่าง ประเทศ กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียน ควบคู่ไป กับการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ และส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ

เลือกเรียนสาขานี้เพราะเปิดกว้างทางอาชีพและ สามารถต่อยอดอาชีพอื่นๆ ได้มากมายค่ะ เมื่อเรียน จบมิ้วอยากทำธุรกิจส่วนตัว อาจจะเป็นกิจการเสื้อผ้า แบรนด์หรือร้านเสริมสวย การเรียนการสอนในสาขา วิชานี้ เรียนง่าย เข้าใจง่ายค่ะ มิ้วประทับใจในสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน และสังคม เพื่อน รุ่นพี่ เป็น กันเอง ปรึกษากันได้ทุกๆ เรื่อง ฝากถึงน้องๆ ว่าสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ เรียนสนุก ได้ประสบการณ์ดี จบไปหางานได้ง่ายคณะนี้ เปิดกว้างกับอาชีพได้ทุกอาชีพเลยค่ะ
UploadImage
2. การจัดการ
เรียนรู้การจัดการ บัญชี การเงิน กฎหมาย ภาษี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การจัดการ โครงการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการการ เปลี่ยนแปลง การจัดการองค์กรภาครัฐ การเขียนแผน ธุรกิจ การสร้างธุรกิจใหม่ e-Commerce การจัดการ ธุรกิจซาลอน การตลาดดิจิทัล และธุรกิจระหว่างประเทศ “ไม่ใช่แค่รอบรู้การจัดการ แต่เราเจาะลึกธุรกิจ”

เลือกเรียนสาขาวิชานี้เพราะปัจจุบันวงการธุรกิจ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทให้องค์กรธุรกิจต้องการ บุคลากรเป็นจำนวนมาก สาขาวิชาการจัดการก็มีความ สำคัญมากเพราะเราจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการจัดการ ในด้านต่างๆ และยังเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีธุรกิจเป็นของ ตัวเองด้วย เมื่อได้เข้ามาเรียนที่ศรีปทุม ก็ประทับใจตั้งแต่ วันปฐมนิเทศเลยค่ะ อาจารย์และรุ่นพี่ต้อนรับอย่างดี รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการ เรียนการสอนก็ทันสมัยมากค่ะ เมื่อเรียนจบแล้วอยาก ทำงานในสถาบันการเงินหรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ค่ะ จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาต่อยอดเป็นธุรกิจของ ตัวเอง ม.ศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ที่เปิด กว้างด้านการเรียนการสอน มีคณะและสาขาวิชาที่หลาก หลายและน่าสนใจ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับ เด็กรุ่นใหม่อย่างพวกเรา ลองเปิดใจดูนะคะ

UploadImage

3.การเงิน เรียนรู้การเงินธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และสภาพคล่อง การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนการ เงินส่วนบุคคล การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

เลือกอกเรียนสาขาวิชานี้เพราะสามารถจัดการ และบริหารการเงินให้เกิดความคุ้มค่าได้ค่ะ เมื่อเรียน จบแล้วส้มโออยากทำงานด้านการเงิน และความใฝ่ฝัน สูงสุดคือการสอบซิงเกิ้ลลายเส้นได้และเป็นที่ปรึกษา ทางการเงินค่ะ การเรียนการสอนของสาขาวิชานี้เน้น การบริหารการเงินอย่างสร้างสรรค์ รอบรู้แนวคิด และหลักโครงสร้างการบริหารสถาบันการเงินและ ตลาดหลักทรัพย์ หลักการลงทุน นโยบายการเงิน การ คลัง ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อจบแล้วจะ เป็นงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน นักวิเคราะห์ และ บริหารสินเชื่อ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักการธนาคาร หรืองานที่เกี่ยวกับปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ยิ่งสาม สี่อันหลังนี่ถ้าใครเก่งจริงๆ เงินเดือนสูงปรี๊ดดดด จน เพื่อนๆ คณะอื่นอิจฉาไปตามๆ กันเลยทีเดียวค่ะ ฝากถึงน้องๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับ อุดมศึกษา “ม.ศรีปทุม” เป็นหนึ่งทางเลือกค่ะ เรามี อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านสาขาวิชา นี้โดยตรง น้องๆ จะได้เรียนกับตัวจริง ที่มีประสบการณ์ จริง...มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ 

UploadImage

4.การจัดการธุรกิจการบิน เรียนรู้การจัดการธุรกิจการบินแบบครบวงจรและ ครบทุกตำแหน่ง ทั้งด้านการจัดการและการบริการ เช่น การจัดการงานบริการบนเครื่องบินและภาคพื้น การ ออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง การขนส่งสินค้าทาง อากาศ การจัดการธุรกิจสายการบิน การบริหารและ การจัดการท่าอากาศยาน และฝึกปฏิบัติงานกับองค์กร ชั้นนำด้านการบิน

“ความมั่นใจและความกล้า มักจะนำมาสู่ความสำเร็จได้เสมอ” เอมี่เลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบิน เพราะเมื่อ จบไปแล้วสามารถทำงานด้านการบินและธุรกิจที่เกี่ยวกับ สายการบินได้หลากหลายอาชีพค่ะ เมื่อได้เข้ามาเรียน แล้วก็รู้สึกว่าคิดไม่ผิดค่ะ เพราะที่ ม.ศรีปทุม สอนโดย อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพในวงการ อุปกรณ์การเรียนครบครัน สถานที่ก็ทันสมัยน่าเรียน มากค่ะ การเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้การจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และยังได้ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มี ประสบการณ์ทำงานด้านการบินโดยตรงอีกด้วย อยากชวนน้องๆ มาเรียนคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ด้วยกันค่ะ ได้ทั้งความรู้ทั้งเบื้องหลังด้านการ บริหารงานและงานบริการต่างๆ ในสนามบิน

UploadImage

5.การตลาด เรียนรู้หลักการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การจัดการช่องทางการ จัดจำหน่ายและการกระจายผลิตภัณฑ์ การวิจัยตลาด กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด การสื่อสารการ ตลาด และการตลาดดิจิทัล “พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ สมาคมการตลาดฯ www.TARAD.com และ Digital Agency เพื่อสร้างคุณให้เป็นนักการตลาดมืออาชีพ”

ผมเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจเพราะเป็นคณะ ที่ครอบคลุมและเป็นพื้นฐานในการหางานทำ และสาขา วิชาการตลาดก็เป็นสาขาที่ผมอยากเรียน เพื่อจะนำ ความรู้ที่ได้ไปทำงานที่ตั้งใจไว้ เมื่อเรียนจบผมอยากเป็น เจ้าของธุรกิจ CEO หรือที่ปรึกษาด้านการตลาดครับ บรรยากาศการเรียนการสอนที่นี่ ก็สบายๆ สนุก เน้น การเรียนการสอนที่พัฒนาให้นักศึกษาได้รับความรู้ ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ และ ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงกับมืออาชีพด้าน การตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากครับ

UploadImage

6.การจัดการธุรกิจดิจิทัล (NEW) เรียนรู้การจัดการธุรกิจ ทั้งการสร้างธุรกิจใหม่ และการปรับเปลี่ยนธุรกิจเดิม เน้นการออกแบบระบบ งานทางธุรกิจ พัฒนาธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยี และ Gadget ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ เตรียมพร้อม สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจ ดิจิทัล

UploadImage