SPU : สืบสานวัฒนธรรม นักศึกษา SPU นำการแสดง “หนุมานจับนางเบญจกาย และ เทพบันเทิง” ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

SPU News

โดย kanokpong sartsang

อาจารย์วรเชษฐ์ สิงห์ลอ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษา SPU เข้าร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 "สานศิลป์ ถิ่นสองแคว" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนำการแสดงชุด หนุมานจับนางเบญจกาย และ เทพบันเทิง เข้าร่วมแสดงในกิจกรรมฯดังกล่าว
#SPU47Years  #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage