ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน “บ้านสีฟ้า ... ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 5”

SPU News

โดย Koiy SPU

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยลัยศรีปทุม ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ร่วมงาน “บ้านสีฟ้า ... ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 5”
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560  เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น
สำรองที่นั่ง! บัตรราคา 1,000 บาท 
การแต่งกาย : Theme สีดำ
สอบถามรายละเอียดได้ที่
อาจารย์ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์ 086-371-5060 และคุณธวัช ดินม่วง  089-053-1714