ม.ศรีปทุม จัดติววิชา GAT เชื่อมโยง...ติวเข้มครั้งสุดท้ายก่อนสอบ GAT ครั้งที่ 2/60 ฟรี จำนวนจำกัด!!

SPU News

โดย Koiy SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดติวเข้มครั้งสุดท้ายก่อนสอบ GAT ครั้งที่ 2/60
วิชา
GAT เชื่อมโยง ...ฟรี จำนวนจำกัด!!
โดย อ.ชาย ณัชพล พันธุมนตรี  (The i-D Tutor) เป็นวิทยากร
วันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 60 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 และ 2 ชั้น 14 อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
สมัครออนไลน์ได้ที่ Gat เชื่อมโยง
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2558 6888 ต่อ 1276 และ 1298