SPU : ร่วมยินดี นศ.IT SPU เข้ารับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2558

SPU News

โดย kanokpong sartsang

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนายธวัชชัย ไชยอ่อน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ารับมอบรางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2558 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ณ ห้อง IT404  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม โดยมี ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
#SPU47Years  #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง # IT SPU

UploadImage

UploadImage

UploadImage