SPU : ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 เข้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี ม.ศรีปทุม

SPU News

โดย kanokpong sartsang

คุณมนัสวรรณ หลินพันธุ์ ผู้ช่วยหัวหน้าบรรณาธิการและรักษาการรองหัวหน้าบรรณาธิการ ข่าว 1 พร้อมด้วย คุณเจษฎา อุปนิ ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าว ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม  นำกระเช้าผลิตภัณฑ์เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2560  แก่ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ณ ห้องบุญฑริก  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560   โดยภายหลัง ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ได้อวยพรปีใหม่แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งสองท่าน ...ให้ตั้งใจทำงานเพื่อองค์กร เพื่อตนเอง และเพื่อสังคมอย่างมุ่งมั่น และขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและขอให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงตลอดไป...
 #SPU47Years  #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage