SPU : นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยซุปเปอร์สตาร์ ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์

SPU Professional

โดย kanokpong sartsang

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โดย อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมโครงการพิเศษ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง   ในหัวข้อ "ไม่ยาก!!!หากอยากอยู่ในวงการบันเทิง" โดย ซุปเปอร์สตาร์ สุดหล่อ มากความสามารถ ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้กับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ SPU เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฎิบัติงานในอนาคต ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุก ได้สาระ ได้ข้อคิด มากมาย ณ ห้องเรียนคณะนิเทศศาสตร์  อาคาร 30ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
#SPU47Years  #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage