SPU : นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย พี่ต้อ มารุต สาโรวาท ผู้กำกับละครโทรทัศน์ชื่อดัง

SPU Professional

โดย kanokpong sartsang

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โดย อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมโครงการพิเศษ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ”การกำกับการแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์” โดยได้รับเกียรติจาก “พี่ต้อ”  มารุต  สาโรวาท ผู้กำกับชื่อดัง มากด้วยประสบการณ์และความสามารถ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง  เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฎิบัติงานในอนาคต ณ ห้องเรียนคณะนิเทศศาสตร์  อาคาร 30ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
#SPU47Years  #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage