SPU : นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “ Workshop พิเศษ เทคนิคร้องเพลง” โดย ครูบิ๊ก AF ธานัท ธัญญหาญ ครูสอนร้องเพลงชื่อดัง

SPU Professional

โดย kanokpong sartsang

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อ.สุชาญวุฒิ  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาคสาขาวิชาศิลปะการแสดง  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมโครงการ Kru Big AF Workshop Singing @ PA-SPU “ Workshop พิเศษ เทคนิคร้องเพลง” โดยการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ครูบิ๊ก AF  ธานัท ธัญญหาญ ครูสอนร้องเพลงชื่อดัง มา Workshop เทคนิคร้องเพลงโดยการฝึกปฏิบัติจริง อาทิ  แบบฝึกหัดการวอล์มเสียง เทคนิคการร้องเพลงมากมาย อาทิ การแบ่งลมหายใจ การไถคำ การเน้นคำหนักเบา ฯลฯ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับฟังและฝึกปฎิบัติเพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฎิบัติงานในอนาคต ณ ห้องเรียนสาขาวิชาศิลปะการแสดง  อาคาร 30ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม  #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง‪ #‎PASPU ‪#‎PA59SPU 
 
 UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage