นิเทศ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดคลิปวีดีโอออนไลน์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน"วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่"

SPU News

โดย Koiy SPU

'Who do' ทีมเด็กสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปี 1และปี 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการประกวดคลิปวีดีโอออนไลน์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน "วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่" จัดโดย มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ

และในโอกาสนี้อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เป็นผู้แทนรับโล่ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาที่สนับสนุน