SPU : “ด้วยรักและห่วงใย” ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง ม.ศรีปทุม มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ นักศึกษา-ภาคใต้

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบถุงยังชีพให้แก่นักศึกษาที่ครอบครัวประสบอุทกภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ ตามโครงการ "ตามรอยความดี ทำดีตามพ่อ ส่งต่อชาวใต้" ของศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี เป็นผู้แทนในการมอบถุงยังชีพดังกกล่าวแก่นักศึกษา  ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
#SPU47Years  #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 

UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage