SPU : ปัจฉิมนิเทศ ขอขมา กิจกรรมสัมพันธ์นำสุข “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๖” สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ ม.ศรีปทุม

SPU News

โดย kanokpong sartsang

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีขอขมาในรูปแบบกิจกรรมสัมพันธ์นำสุข ในโครงการวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.พลเอก เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศในการทำกิจกรรมโครงการในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุข เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม อิ่มบุญกันถ้วนหน้า ณ  ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 4  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
#SPU47Years  #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage