SPU : ทีม Who do นิเทศฯ SPU คว้ารางวัล ประกวดสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี คลิปวิดีโอออนไลน์ "วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่"ระดับอุดมศึกษา (สสส.)

SPU News

โดย kanokpong sartsang

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ SPU ชั้นปีที่1และ2 ( ทีม Who do ) ในโอกาสที่คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่3 จากประกวดคลิปวิดีโอออนไลน์ รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน "วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่" ซึ่งจัดโดย มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้
ซึ่งกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงศักยภาพในด้านการผลิตผลงาน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทั้งนี้บุหรี่เป็นสินค้าถูกกฎหมายชนิดเดียวที่เสพติดและฆ่าชีวิต โดยในปี 2558 พบว่า ประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ทั้งสิ้น 10.9 ล้านคน ซึ่งเป็นสถิติที่ยังสูงอยู่และน่าเป็นห่วง เพราะบุหรี่ก่อความสูญเสียมหาศาลต่อผู้สูบ ครอบครัวและประเทศชาติ
#SripatumUniversity #Sripatum #SPU #Dekspu #Dek60  #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU47Years

UploadImage