เชิญชวนบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

SPU News

โดย Koiy SPU

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.