นิเทศฯ และดิจิทัลมีเดีย คว้า 5 รางวัลจาก RPST YOURS & BIG CAMERA PHOTO CAMP

SPU Activity

โดย nattaporn

นิเทศฯ และดิจิทัลมีเดีย คว้า 5 รางวัลจาก RPST YOURS & BIG CAMERA PHOTO CAMP

โครงการ RPST YOURS & BIG CAMERA PHOTO CAMP ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา 16 สถาบันการศึกษา จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 8-11 ม.ค. ที่ผ่านมา

ครั้งนี้มีเด็กนิเทศ และเด็กดิจิทัลมีเดีย SPU เป็นหนึ่งใน 16 สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม และมีผลงานโดนใจกรรมการจนสามารถคว้ามาได้ถึง 5 รางวัล คือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หัวข้อ STREET รางวัลชมเชย หัวข้อ STREET รางวัลชมเชย หัวข้อ LANDSCAPE & TRAVEL รางวัลชมเชย หัวข้อ LANDSCAPE & TRAVEL รางวัลชมเชย หัวข้อ CREATIVE

โดยมีอาจารย์พันธ์ ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลดูแลและเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นการเรียนรู้จากตัวจริง ประสบการณ์จริงที่ดีมากค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ 
UploadImage