News SPU : ร่วมยินดีนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลพระราชทาน เหรีญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2559 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage

News SPU : ร่วมยินดีนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลพระราชทาน เหรีญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2559 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.70
เครดิต : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 15 มกราคม 2560