อบรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

SPU News

โดย Koiy SPU

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เปิดรับสมัครอบรมความรู้การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมทั่วไป
“สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” สมัครด่วน!! ตั้งแต่วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2560 (รับจำนวนจำกัด)  **นัดหมายสัมภาษณ์คัดเลือก วันที่ 16 – 17 ก.พ. 60 สอบถาม  โทร. 0 2579 1111ต่อ 5555, 5557, 5559  Email  : spubi@spu.ac.th   Line : sawalee728  Facebook  : Spubi Sripatum

กำหนดการอบรม  
ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.00  - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. – 1 เม.ย. 2560
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 3 มิ.ย. 2560

*ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม 1,000 บาท / คน (หลังผ่านการคัดเลือก)