นิเทศศาสตร์ และดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม คว้า 5 รางวัล ถ่ายภาพระดับอุดมศึกษา RPST YOURS & BIG CAMERA PHOTO CAMP ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า

SPU Award

โดย Busakorn SPU

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า 5 รางวัลจาก "การประกวดถ่ายภาพในระดับอุดศึกษา"  เวที RPST YOURS & BIG CAMERA PHOTO CAMP ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559  จังหวัดจันทบุรี วันที่ 8-11 มกราคม 2560

(กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา 16 สถาบันการศึกษา)  จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1. รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 หัวข้อ "STREET"
    ภาพโดย นายเจนณรงค์ สวนปรารมณ์ (นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม)
UploadImage


UploadImage


2. รางวัลชมเชย หัวข้อ "CREATIVE"
    ภาพโดย นายเจนณรงค์ สวนปรารมณ์ (นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม)

UploadImage


3. รางวัลชมเชย หัวข้อ "LANDSCAPE & TRAVEL"
    ภาพโดย นายธนวัฒน์ ปะสังติโย (นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ม.ศรีปทุม)

UploadImage


4. รางวัลชมเชย หัวข้อ "LANDSCAPE & TRAVEL"
   ภาพโดย นายธนะพัฒน์ นกสุวรรณ์หิรัญ (นักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม)

UploadImage


5. รางวัลชมเชย หัวข้อ "STREET"
   ภาพโดย นายธนะพัฒน์ นกสุวรรณ์หิรัญ  (นักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม)

UploadImage


ทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด โดยมีอาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
UploadImage

UploadImage