๔๗ ปี ม.ศรีปทุม รับปีใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๔๘ รูป

SPU Activity

โดย

    ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๔๘ รูป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ และพิธีทำบุญ ๔๗ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐  ที่ผ่านมา
โดยมีกำหนดการต่างๆ ในพิธีดังนี้
เวลา ๐๘.๑๙ น.   พิธีถวายสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย  และพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่  ณ อาคารอเนกประสงค์
เวลา ๐๙.๑๙ น.    พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๔๘ รูป  ณ บริเวณหน้าอาคาร  ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เวลา ๑๐.๒๙ น.   พิธีเจริญพระพุทธมนต์  ณ บริเวณอาคาร ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม