ม.ศรีปทุม ต้อนรับ นศ.จีน เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมไทย @SPU

SPU Activity

โดย วรพจน์ บุญศรี

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะครู และนักศึกษาจาก Tongren Preschool Education College จากสาธาณรัฐประชาชนจีน จำนวนรวม 25 คน ที่มาเข้าร่วมในโครงการ Study Abroad Program in Thailand: Thai Language and Culture Camp @SPU เพื่อมาเข้าค่ายศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งเสริมทักษะในด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเวลา 3 เดือน ณ ห้อง 12A03 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา