SPU : #SPU47Years ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559 “ครบรอบ 47ปี ศรีปทุม”

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImageมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559  ภายใต้การประชุมในบรรยากาศ แข็งแรง ทันสมัย สบายๆ พร้อมกับ การเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 47 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำ สำหรับคนรุ่นใหม่ “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง“ #SPU47Years โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมอวยพรปีใหม่แก่บุคลากร ” คิดบวกสร้างสรรค์   สุขภาพแข็งแรง fit & firm  แล้วเราจะแข็งแรงไปด้วยกันทั้งคนและองค์กร” ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
UploadImage

ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ที่น่าภาคภูมิใจของหน่วยงานสนับสนุน โดย อาจารย์รัตนติญา ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานทุนการศึกษา ,ผศ.ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน,อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์และดร.วรสรวง  ดวงจินดา  ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์  โดยมี อาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

และการบรรยายพิเศษ โดย ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และ การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ”ชาวSPUจะมีส่วนร่วมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปี2560กันอย่างไร?” โดย อาจารย์อรชลัท  โหมดศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานรับสมัคร

UploadImageUploadImageUploadImage

นอกจากนี้ยังได้มีพิธีแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 5 คน และบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) จำนวน 2 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

UploadImage

รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559
1. อาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต์  บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

UploadImage
2. ผศ.ดร.สุบิน ยุระรัช  บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

UploadImage

3. ผศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์  บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน

UploadImage

4. อาจารย์วรเชษฐ์ สิงห์ลอ  บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน

UploadImage

5. นางลั่นทม แสงสิริ  พนักงานดีเด่น

UploadImage

รางวัลบุคลากรดีเด่น สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) ประจำปี 2559
1. ผศ.ดร.ธรินี  มณีศรี  บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

UploadImage

2. ผศ.ดร.ธันยวิช  วิเชียรพันธ์  บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน

UploadImage

รางวัลผลงานวิจัยในชั้นเรียนยอดเยี่ยม  จากการประชุมวิชาการ”การวิจัยระบบการศึกษาไทย “ ครั้งที่ 1  โดยสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.) สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ได้แก่  ผศ.ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

***และไฮไลท์สุดท้ายของงานคือการประกาศผลกิจกรรม "ถ่ายภาพเดี่ยวหรือภาพหมู่” เขียนแคปชั่นโดนๆ โพสต์ลง FB ให้ติดLogo 47 ปี SPU ติดแฮชแท๊ก #SPU47years @งานประชุมบุคลากรSPU โดนใจคณะกรรมการมากสุด รับไปเลยเช็คของขวัญ รางวัลที่ 1 มูลค่า 5,000 บาท รางวัลที่2 มูลค่า 3,000 บาท และรางวัลที่ 3 มูลค่า 2,000 บาท

UploadImage

โดยผู้ได้รับรางวัลที่ 1  คือทีมคณะบริหารธุรกิจ  รับเช็คของขวัญมูลค่า 5,000 บาท


UploadImage

รางวัลที่ 2 คือทีมคณะนิเทศศาสตร์    รับเช็คของขวัญมูลค่า 3,000 บาท

UploadImage

รางวัลที่ 3 คือทีมคณะดิจิทัลมีเดีย      รับเช็คของขวัญมูลค่า 2,000 บาท

UploadImage


UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage