SPU : SPU สวัสดีปีใหม่ “สื่อมวลชน” 2560 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage             สำนักงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำของที่ระลึก จาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ประจำปี 2560 มอบให้กับ บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมือง เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยดีเสมอมา  ณ ที่ทำการหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #Dekspu #Dek60 #เด็ก60