SPU : SPU สวัสดีปีใหม่ “สื่อมวลชน” 2560 เว็บไซต์ เดลินิวส์ ออนไลน์

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage             สำนักงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำของที่ระลึก จาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ประจำปี 2560 มอบให้กับ บรรณาธิการข่าวเว็บไซต์ เดลินิวส์ ออนไลน์ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยดีเสมอมา  ณ ที่ทำการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วิภาวดี กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #Dekspu #Dek60 #เด็ก60